Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền chuẩn xác 100%

Khi đầu tư vào một loại hình tài sản bất kỳ, bạn nên sử dụng đến công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền. Bạn cần nhớ giá trị của một ở hiện tại luôn lớn hơn giá trị của chính đồng tiền đó trong tương lai. Vì thế để số tiền đang nắm giữ không bị mất giá trị, bạn phải tính toán nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư vào thứ gì đó. Việc tính toán giá trị dòng tiền ở thời điểm hiện tại sẽ rất cần thiết bị với mọi nhà đầu tư.

1. Giá trị hiện tại của dòng tiền là gì?

1.1. Khái niệm giá trị hiện tại của dòng tiền

Giá trị hiện tại (Present Value – PV) của dòng tiền là khái niệm đơn giản của toán học về giá trị thời gian của tiền tệ để xác định giá trị và lợi suất của một khoản đầu tư. Dựa vào đó mà nhà đầu tư có thể định giá và so sánh các khoản đầu tư và phân bổ tài chính. Đây là số tiền đại diện cho bạn biết rằng giá trị dòng tiền trong tương lai tương ứng mà bạn có thể nhận được vào thời điểm hiện tại.

Theo khái niệm thời gian của tiền, so với tiền nhận được trong tương lai thì tiền nhận được ngày hôm nay sẽ có giá trị cao hơn vì tiền nhận được ngày hôm nay có thể được tái đầu tư để dựa vào đó mà kiếm về một lãi.

Bên cạnh đó, tiền nhận được ngày hôm nay cũng góp phần làm giảm những rủi ro bất trắc mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Vì thế, thời gian nhận tiền càng lâu thì giá trị của nó càng thấp.

1.2. Một vài điều cần biết trước khi áp dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền

Lưu ý khi áp dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền
Lưu ý khi áp dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền

Trong thực tiễn nghiên cứu tài chính đã chỉ ra rằng giá trị một đồng tiền hiện tại luôn lớn hơn giá trị của chính đồng tiền đó trong tương lai. Một đồng ngày hôm nay thường lớn hơn chính nó trong một ngày nào đó ở tương lai là bởi 3 lý do sau đây.

 • Đồng tiền mất giá do lạm phát.
 • Rủi ro đến chính đời sống kinh tế, xã hội.
 • Cơ hội đầu tư khiến cho một đồng tiền ngày hôm nay khi để sang ngày mai làm nó sinh lãi. Còn một đồng tiền trong tương lai đơn thuần vẫn chỉ là một đồng tiền mà thôi.

Thực tế đã cho thấy tiền tệ luôn có giá trị theo thời gian. Trong đó, tiền lãi (ký hiệu I) và lãi suất (ký hiệu r) chính là 2 yếu tố cơ bản sử dụng để đo lường giá trị tiền tệ theo thời gian. Tuy vậy bởi tính chất có thể so sánh nên lãi suất thường để nhà phân tích sử dụng nhiều hơn. 

Để tính toán giá trị của dòng tiền theo thời gian, người ta sẽ sử dụng phương pháp lãi đơn và lãi kép. Khi nghiên cứu đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó, bạn có thể áp dụng phương pháp tính lãi kép.

2. Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền

Giá trị hiện tại của dòng tiền đều đơn giản là giá trị tiền tệ kệ đã quy đổi về hiện tại (thời điểm gốc). Quy đổi ngày cần treo tỷ lệ chiết khấu cụ thể để. Có khá nhiều công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền. Trong phần tổng hợp sau đây, Sinvest sẽ giới thiệu những công thức tính giá trị dòng tiền cơ bản nhất.

2.1. Tính giá trị của một khoản tiền ở hiện tại 

Với một khoản tiền nhất định, bạn có thể tính toán dễ dàng giá trị thực của nó. Trong quá trình tính toán này, bạn phải xác định giá trị hiện tại, lãi suất và hệ số chiết khấu.

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đối với một khoản tiền 
Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đối với một khoản tiền 

Trong đó:

 • r đại diện cho lãi suất chiết khấu
 • n đại diện cho số năm tính lãi
 • PV chính là giá trị hiện tại
 • (1/(1 + r)^n) đại diện cho hệ số chiết khấu 

Ví dụ: hãy xem xét một tình huống mà bạn mong đợi kiếm được khoản thanh toán một lần 5.000 USD trong thời gian 5 năm. Nếu tỷ lệ chiết khấu là 8,25%, bạn muốn biết khoản thanh toán đó sẽ có giá trị như thế nào vào ngày hôm nay, vì vậy bạn tính PV = 5.000 USD/(1 + 0,0825) 5 = 3.363,80 USD.

2.2. Công thức Tính giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ

Trong một số trường hợp có thể tìm giá trị của một chuỗi tiền tệ. Lúc này công thức không còn đơn giản như trước nữa. Công thức tính giá trị của một chuỗi tiền tệ ở thời điểm hiện tại cần dùng đến tổng xích ma chạy từ 1 đến n. Giá trị của chuỗi tiền tệ có thể tính ở cuối kỳ và đầu kỳ.

Công thức tính giá trị của một chuỗi tiền tệ ở thời điểm hiện tại phát sinh đầu kỳ
Công thức tính giá trị của một chuỗi tiền tệ ở thời điểm hiện tại phát sinh đầu kỳ
Công thức tính giá trị của một chuỗi tiền tệ ở thời điểm hiện tại phát sinh cuối kỳ
Công thức tính giá trị của một chuỗi tiền tệ ở thời điểm hiện tại phát sinh cuối kỳ

Trong 2 công thức trên, bạn cần ghi nhớ 2 yếu tố cơ bản sau.

 • PV đại diện cho giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ 
 • Ct đại diện cho số tiền phát sinh tại thời điểm t 

2.3. Tính giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ đồng nhất

Muốn xác định giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ không đồng nhất. Bạn có thể sử dụng một trong hai công thức sau đây.

Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ không đồng nhất phát sinh đầu kỳ
Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ không đồng nhất phát sinh cuối kỳ

Trong đó:

 • r đại diện cho đại suất chiết khấu
 • n đại diện cho số năm tính lãi 

2.4. Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền vô hạn

Dòng tiền vô hạn ở đây được hiểu là chuỗi tiền tệ hình thành từ nhiều khoản tiền phát sinh không có điểm dừng. Với tính chất phát sinh dòng tiền, dòng tiền vô thời điểm tiếp tục chia thành nhiều dạng. Bao gồm dòng tiền đều vô thời điểm và dòng tiền tăng trưởng không đều đặn.

Phương pháp xác định dòng tiền hiện tại vô hạn vẫn dựa trên cơ sở tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền cơ bản thông thường.

Dòng tiền đều vô hạn 

Là những khoản tiền phát sinh một cách đều đặn theo từng kỳ. Quá trình phát sinh này kéo dài không có điểm dừng. Để tính toán giá trị dòng tiền đều vô hạn, bạn hãy sử dụng công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền dưới đây.

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn 
Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn 

Dòng tiền tăng trưởng đều vô hạn 

Dòng tiền tăng trưởng đều vô hạn là những khoản tiền hình thành từ một chuỗi tiền tệ tăng trưởng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng luôn không đổi và kéo dài không có điểm dừng (tăng trưởng mãi mãi).

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền tăng trưởng vô hạn 

Dòng tiền tăng trưởng không đều 

Đối với dòng tiền tăng trưởng không đều, công thức tính toán sẽ đơn giản hơn. Người ta đã giả định rằng dòng tiền có thể tăng trưởng theo hai giai đoạn. Cụ thể ở giai đoạn đầu n, mức tăng trưởng tạm giả định là g. Bước sang giai đoạn n + 1, mức tăng trưởng lại giả định là g’. Suy ra công thức tính dòng tiền tăng trưởng không đều sẽ được biểu diễn theo biểu thức sau đây.

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền tăng trưởng không đều 

3. So sánh điểm khác biệt giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai

Giá trị tương lai của dòng tiền cho biết tổng số tiền có khả năng thu được tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi đó nhà đầu tư sẽ thu về mức lãi suất nhất định tính theo thời gian cụ thể.

Nắm rõ điểm khác biệt giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai rất cần thiết trong quá trình phân tích đầu tư.

So sánh Giá trị hiện tạiGiá trị tương lai 
Điểm giống nhau– Đều là công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư
– Nếu lãi suất và thời hạn không đổi thì giá trị hiện tại và giá trị tương lai thay đổi đồng bộ, tức là nếu giá trị tương lai tăng lên thì giá trị hiện tại cũng tăng và ngược lại.
– Đều là công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư
– Nếu lãi suất và thời hạn không đổi thì giá trị hiện tại và giá trị tương lai thay đổi đồng bộ, tức là nếu giá trị tương lai tăng lên thì giá trị hiện tại cũng tăng và ngược lại.
Điểm khác nhau– Đại diện cho giá trị hiện tại của dòng tiền xác định trong tương lai 
– Cho biết giá trị của một loại hình tài sản tại thời điểm của giai đoạn đầu tư
– Được chiết khấu từ những khoản tiền trong tương lai đã tính đến rủi ro lạm phát
– Có tính đến cả lãi suất chiết khấu và lãi suất nói chung 
– Đại diện cho giá trị hiện tại của dòng tiền xác định trong tương lai 
– Cho biết giá trị của một loại hình tài sản tại thời điểm của giai đoạn đầu tư
– Được chiết khấu từ những khoản tiền trong tương lai đã tính đến rủi ro lạm phát
– Có tính đến cả lãi suất chiết khấu và lãi suất nói chung 
So sánh đặc điểm của giá trị hiện tại và giá trị tương lai của dòng tiền

Từ bảng so sánh trên dễ thấy rằng giá trị hiện tại cần thiết hơn với nhà đầu tư. Bởi nó phản ánh rõ ràng tính được mất của một khoản đầu tư. Trong khi đó, giá trị tương lai lại chỉ cho biết lợi nhuận thu được trong tương lai của một khoản đầu tư. Vì thế mức độ quan trọng khi đưa ra quyết định đầu tư không còn quá cần thiết.

4. Cách tính giá trị tương lai của dòng tiền 

Ngoài công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền, bạn cũng nên tìm hiểu thêm về cách tính toán giá trị tương lai của đồng tiền. Trong một số trường hợp hợp, hãy cơ sở quan trọng này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi khi phân tích đánh giá danh mục đầu tư.

4.1. Tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ 

Muốn tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ bất kỳ, bạn phải sử dụng đến khá nhiều dữ kiện. Chẳng hạn như vốn đầu tư ban đầu, lãi suất cụ thể của một kỳ hạn.

Công thức tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ 

Công thức tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ phát sinh đầu kỳ 

Trong đó:

 • Ct đại diện cho khoản tiền phát sinh ở một thời điểm t nào đó.
 • n đại diện cho lãi suất của một kỳ hạn 
 • FVn đại diện cho giá trị tương lai sau kỳ hạn thứ n
 • [(1+r)^n -1]/r cho biết số tiền thừa số lãi

4.2. Tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ đồng nhất

Trước đây bạn cần hiểu rằng chuỗi tiền tệ đồng nhất dùng để chỉ các khoản tiền bằng nhau có thể tạo ra trò từng thời kỳ. Tạm ký hiệu C là khoản tiền được tạo ra trong mỗi kỳ. Dưới đây là công thức cụ thể:

Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ đồng nhất phát sinh ở cuối kỳ

Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ đồng nhất phát sinh ở đầu kỳ

5. Lý do tiền tệ có giá trị theo thời gian 

Giá trị tiền tệ theo thời gian đại diện cho số tiền bạn sở hữu ở hiện tại sẽ tương ứng với giá trị bao nhiêu trong tương lai.

Đơn giản như hiện tại bạn có 100 triệu VND. Sau 3 năm nếu bạn giữ nguyên nó, mặc dù con số ước lượng vẫn vậy nhưng giá trị của nó đã khác, có thể thấp hơn do lạm phát tăng. Nếu như 100 triệu ban đầu đem đi đầu tư chứng khoán , bạn mua cổ phiếu Vinamilk giá 25 thì sau 3 năm, giá cổ phiếu lên đến 30, bạn có thể thu được cả tiền gốc 100tr và tiền lời khoảng 20tr.

Tiền tệ luôn có giá trị theo thời gian là luôn có yếu tố chi phí cơ hội, rủi ro lạm phát và những rủi ro khác. Chẳng hạn như:

 • Chi phí cơ hội: Đã là tiền tệ thì luôn có cơ hội sinh lợi nhuận. Ví dụ như lãi gửi tiết kiệm, lợi nhuận khi đầu tư vào một loại hình tài sản nào đó.
 • Rủi ro từ lạm phát: Một đồng tiền bất kỳ luôn có xu hướng giảm giá trị theo thời gian. Nếu chỉ giữ tiền mặt một chỗ, đương nhiên nó sẽ bị mất giá trị. Vì thế nếu như có nguồn tiền nhàn rỗi thì tốt nhất bạn hãy đầu tư vào một loại hình tài sản nào đó để tiền lại đẻ ra tiền như đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán….
 • Rủi ro khác: Bên cạnh yếu lạm phát, giá trị của dòng tiền còn bị ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro khác. Bao gồm biến động chính trị, kinh tế,..

6. Tổng kết công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền

Có nhiều công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền, mỗi công thức lại thích hợp với từng yêu cầu tính toán. Khi xác định được giá trị hiện tại của dòng tiền, bạn sẽ có thêm cơ sở để đưa ra chiến lược đầu tư. Rất vọng bạn đã tìm thấy thông tin cần thiết từ bài viết của Sinvest!

Những câu hỏi thường gặp

Giá trị hiện tại của dòng tiền là gì?

Giá trị hiện tại (PV) là một cách thể hiện giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai, dựa trên nguyên tắc tiền trong hiện tại có giá trị hơn tiền trong tương lai. Giá trị hiện tại được sử dụng để đánh giá thu nhập từ các khoản vay, thế chấp và các tài sản khác có thể mất nhiều năm để nhận ra giá trị đầy đủ của chúng. Các nhà đầu tư sử dụng các tính toán này để so sánh giá trị của tài sản với các khoảng thời gian rất khác nhau.

Tại sao giá trị hiện tại lại quan trọng?

Giá trị hiện tại rất quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư đánh giá xem mức giá mà họ trả cho một khoản đầu tư có phù hợp hay không.

Vì sao tiền tệ luôn có giá trị khác nhau tại thờ gian khác nhau?

Tiền tệ luôn có giá trị theo thời gian là luôn có yếu tố chi phí cơ hội, rủi ro lạm phát và những rủi ro khác. Chẳng hạn như:

 • Chi phí cơ hội: Đã là tiền tệ thì luôn có cơ hội sinh lợi nhuận. Ví dụ như lãi gửi tiết kiệm, lợi nhuận khi đầu tư vào một loại hình tài sản nào đó.
 • Rủi ro từ lạm phát: Một đồng tiền bất kỳ luôn có xu hướng giảm giá trị theo thời gian. Nếu chỉ giữ tiền mặt một chỗ, đương nhiên nó sẽ bị mất giá trị.
 • Rủi ro khác: Bên cạnh yếu lạm phát, giá trị của dòng tiền còn bị ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro khác. Bao gồm biến động chính trị, kinh tế,…

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết dưới đây:

Cổ phiếu là gì?
Ebitda là gì
Phương pháp chiết khấu dòng tiền
Giao dịch thoả thuận
Doanh thu thuần là gì
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu
5/5 - 6 bình chọn
Võ Thị Liên
“You have to fight the bad days to earn the best days”
no responses

Leave a Message

Registration isn't required.
By commenting you accept the Privacy Policy