• support@sinvest.vn
 • 0888.91.91.98
 • 0888.91.91.98
 • Join group

Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective wave) là gì? Cấu trúc & Quy tắc sóng

Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective wave) là gì? Cấu trúc & Quy tắc sóng

Một trong hai thành phần quan trọng cấu tạo nên phương pháp sóng ElliottSinvest muốn đề cập đến hôm nay là Corrective wave – Mô hình sóng điều chỉnh.

Tại sao nói Corrective way là thành phần chủ chốt khi dùng lý thuyết sóng trong đầu tư Forex, mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ Mô hình sóng điều chỉnh là gì và các quy tắc của nó như thế nào nhé!

1. Mô hình sóng điều chỉnh là gì?

Mô hình sóng điều chỉnh là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse).

Để dễ phân biệt sóng điều chỉnh với sóng chủ, chúng được đánh dấu theo các chữ cái A-B-C.

Mô hình sóng điều chỉnh ABC
Mô hình sóng điều chỉnh ABC ngược
Mô hình sóng điều chỉnh ABC

Mô hình sóng điều chỉnh rất đa dạng về cấu trúc. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng dạng mô hình sóng điều chỉnh.

2. Mô hình sóng Zigzag

Mô hình sóng Zigzag được ký hiệu là ZZ.

Mô hình sóng Zigzag (ZZ) có cấu trúc 3 sóng được đánh dấu A-B-C, nhìn chung di chuyển ngược với xu hướng chính. Đây là một trong những mô hình sóng Elliott điều chỉnh phổ biến nhất.

mô hình sóng điều chỉnh hình zigzag

2.1. Quy tắc mô hình sóng Zigzag

Sóng A phải theo mô hình Impulse (IM) hoặc Leading Diagonal (LD).

http://vangsaigon.com/iupload/images/zzwavea.png

Sóng B chỉ có thể là mô hình sóng điều chỉnh và phải ngắn hơn sóng A về khoảng cách giá.

http://vangsaigon.com/iupload/images/zzwaveb.png

Sóng C phải theo mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED).

http://vangsaigon.com/iupload/images/zzwavec.png

Sóng C có thể là mô hình Ending Diagonal (ED) nếu sóng A là mô hình Leading Diagonal (LD).

http://vangsaigon.com/iupload/images/zzwavec2.png

2.2. Các biến thể của mô hình sóng Zigzag

#1. Mô hình sóng Zigzag Running

Với mô hình Zigzag Running thì điểm cuối của sóng C không vượt qua điểm cuối của sóng A.

http://vangsaigon.com/iupload/images/zzrunning.png

#2. Mô hình sóng Zigzag Elongated

Với mô hình Zigzag Elongated thì sóng C rất dài so với sóng A, có thể dài bằng 2.618 lần sóng A.

http://vangsaigon.com/iupload/images/zzelongate.png

3. Mô hình sóng Double Zigzag và mô hình sóng Triple Zigzag

Các biến thể phổ biến của mô hình Zigzag (ZZ) là mô hình Double Zigzag (DZ) và mô hình Triple Zigzag (TZ).

Về bản chất thì chúng đều là các mô hình điều chỉnh. Mô hình Triple Zigzag (TZ) thì hiếm xảy ra. Tất cả các mô hình này tạo thành họ Zigzag (ZZ).

3.1. Mô hình Double Zigzag

Mô hình Double Zigzag (DZ) được tạo thành bằng 2 mô hình Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi một mô hình điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Double Zigzag (DZ) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) theo mô hình Zigzag (ZZ).

http://vangsaigon.com/iupload/images/doublezz.png

3.2. Mô hình Triple Zigzag

Mô hình Triple Zigzag (TZ) được tạo thành bằng 3 mô hình Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi 2 mô hình sóng điều chỉnh tương đối ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Triple Zigzag (TZ) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó các sóng (W), (Y), (Z) theo mô hình Zigzag (ZZ).

http://vangsaigon.com/iupload/images/triplezz.png

3.3. Quy tắc mô hình sóng Double Zigzag và Triple Zigzag

 • Các sóng (W), (Y), (Z) phải theo mô hình Zigzag (ZZ).
 • Các sóng (X) có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Expanding Triangle (ET).
 • Sóng (X) phải ngắn hơn sóng (W) về biên độ giá.
 • Sóng (Y) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) về biên độ giá.
 • Sóng (X) thứ hai phải ngắn hơn sóng (Y) về biên độ giá.
 • Sóng (Z) phải bằng hoặc dài hơn sóng (X) thứ hai về biên độ giá.
http://vangsaigon.com/iupload/images/dzdetail.png

Chú ý: Các mô hình sóng Double Zigzag (ZZ) và Triple Zigzag (TZ) chứa các mô hình Zigzag (ZZ) vì thế các biến thể Zigzag (ZZ) Running, Zigzag (ZZ) Elongated cũng hàm chứa trong các mô hình sóng này.

4. Mô hình sóng Flat

Mô hình sóng Flat được ký hiệu là FL.

mô hình sóng điều chỉnh Flat

Các mô hình Flat (FL) là một dạng rất phổ biến của các mô hình sóng điều chỉnh. Chúng khác với các mô hình Zigzag (ZZ) ở chỗ chúng có xu thế di chuyển dập dềnh chứ không phải lên mạnh hoặc xuống mạnh, vì thế mới có tên gọi “Flat”.

Đồng thời mô hình Flat (FL) không theo cấu trúc sóng 5-3-5 mà theo cấu trúc sóng 3-3-5 hoặc 3-3-7. Ngược lại các mô hình Zigzag di chuyển lên hoặc xuống nhanh và mạnh và theo cấu trúc sóng 5-3-5.

4.1. Quy tắc mô hình sóng Flat

 • Sóng A có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào.
 • Sóng B có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).
 • Sóng B phải hồi lại ít nhất 50% sóng A về giá (theo Fibonacci Retracement) và phải ngắn hơn 2 lần chiều dài sóng A (0.5A ≤ B ≤ 2A).
 • Sóng C chỉ có thể là mô hình Impulse (IM) hoặc Ending Diagonal (ED) hoặc Double Zigzag (DZ). Nếu sóng C theo mô hình Double Zigzag (DZ) mà sóng X mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong của mô hình Flat (FL) là 3-3-3 nhưng nếu sóng X không mở rộng thì cấu trúc sóng bên trong của mô hình Flat (FL) là 3-3-7.
 • Sóng C không dài hơn 3 lần chiều dài sóng A (C ≤ 3A).
 • Sóng C phải chia sẻ vùng giá với sóng A.
http://vangsaigon.com/iupload/images/flat2.png
http://vangsaigon.com/iupload/images/flat3eee.png

4.2. Các biến thể của mô hình sóng Flat

#1. Mô hình Flat Irregular

Mô hình sóng Flat Irregular là dạng sóng đặc biệt phổ biến của mô hình sóng Flat. Ở đây sóng B được mở rộng và vượt qua điểm cuối của sóng chủ trước đó (nói cách khác là vượt qua điểm khởi đầu sóng A).

Sức mạnh của sóng B cho thấy thị trường muốn đi theo hướng của sóng B. Nếu sóng C dài hơn nhiều so với sóng A thì sức mạnh đó sẽ kém đi. 

http://vangsaigon.com/iupload/images/flatirregu.png

#2. Mô hình Flat Running

Với mô hình Flat Running thì điểm cuối của sóng C không vượt qua điểm cuối của sóng A. Điều này thể hiện sức mạnh của xu hướng chính. 

http://vangsaigon.com/iupload/images/flatrunnin.png

#3. Mô hình Flat Elongated

Với mô hình Flat Elongated thì sóng C rất dài so với sóng A, có thể dài bằng 2.618 lần sóng A. Ở dạng sóng này thì sóng C thường theo dạng sóng chủ mở rộng sóng thứ 5.

http://vangsaigon.com/iupload/images/flatelonga.png

5. Mô hình sóng Double Three và mô hình sóng Triple Three

Mô hình Double Three được ký hiệu là D3 và mô hình Triple Three được ký hiệu là T3.

Các mô hình Double Three (D3) rất phổ biến trong khi các mô hình Triple Three (T3) thì hiếm gặp hơn.

5.1. Quy tắc

 • Sóng (W) có thể theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào trừ các mô hình Triangle (Contracting, Expanding), các mô hình Double hoặc Triple.
 • Sóng (X) có thể theo bất kỳ mô hình sóng điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Mức hồi lại tối thiểu của sóng (X) là 50% sóng (W); mức hồi lại tối đa của sóng (X) là 400% sóng (W).
 • Sóng (Y) có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Sóng (Y) phải lớn hơn sóng (X) về giá trừ trường hợp sóng (Y) là mô hình Triangle (Contracting, Expanding).
 • Sóng (X) thứ hai có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Mức hồi lại tối thiểu của sóng (X) thứ hai là 50% sóng (Y); mức hồi lại tối đa của sóng (X) thứ hai là 400% sóng (Y).
 • Sóng (Z) có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ các mô hình Double hoặc Triple. Tuy nhiên sóng (Z) không thể là một Zigzag (ZZ) nếu sóng (Y) là một Zigzag (ZZ). Sóng (Z) phải lớn hơn sóng (X) thứ hai về giá.

5.2. Mô hình sóng Double Three

Mô hình Double Three (D3) được tạo thành bằng 2 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi một mô hình sóng điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Double Three (D3) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y) trong đó các sóng (W), (Y) không cùng dạng sóng Zigzag (ZZ). 

http://vangsaigon.com/iupload/images/d301.png

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Double Three (D3)

Sóng (W) là Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) là các dạng Triangle (Contracting, Expanding) hoặc các dạng Flat (FL).

http://vangsaigon.com/iupload/images/d302.png

Sóng (W) là các dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) là các dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc Triangle (Contracting, Expanding):

http://vangsaigon.com/iupload/images/d303.png

5.3. Mô hình sóng Triple Three

Mô hình Triple Three (T3) được tạo thành bằng 3 mô hình sóng điều chỉnh với điều kiện không cùng dạng Zigzag (ZZ) được nối với nhau bởi hai mô hình điều chỉnh ngắn gọi là sóng (X).

Mô hình Triple Three (D3) được biểu thị bằng các sóng (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z) trong đó các sóng (W), (Y), (Z) không cùng dạng sóng Zigzag (ZZ).

http://vangsaigon.com/iupload/images/t301.png

Chi tiết cấu trúc sóng của mô hình Triple Three (T3)

Sóng (W) là các dạng Zigzag (ZZ) trong khi sóng (Y) là các dạng Flat (FL) và sóng (Z) là các dạng Triangle (Contracting, Expanding):

http://vangsaigon.com/iupload/images/t302.png

Sóng (W) là các dạng Flat (FL) trong khi sóng (Y) và sóng (Z) là các dạng Flat (FL), Zigzag (ZZ) hoặc Triangle (Contracting, Expanding) nhưng sóng (Z) không là Zigzag (ZZ) khi sóng (Y) đã là Zigzag (ZZ): 

http://vangsaigon.com/iupload/images/t303.png

6. Mô hình Contracting Triangle và mô hình Expanding Triangle

Có 2 dạng mô hình tam giác phổ biến là Contracting Triangle (CT) và Expanding Triangle (ET).

Mô hình Contracting Triangle (CT) được ký hiệu là CT, mô hình Expanding Triangle được ký hiệu là ET.

Các mô hình này điều chỉnh có cấu trúc 5 sóng, được đánh dấu A-B-C-D-E, di chuyển trong 2 đường kênh giá hội tụ (contracting) hoặc mở rộng (expanding) được vẽ từ A đến C và từ B đến D.

6.1. Mô hình Contracting Triangle

Mô hình Contracting Triangle (CT) khá phổ biến. Trong mô hình này thì 2 đường kênh giá AC, BD hội tụ dần.

Quy tắc của mô hình sóng Contracting Triangle (CT)

 • Sóng A chỉ có thể là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ), hoặc Flat (FL).
 • Sóng B chỉ có thể là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng C và sóng D có thể theo bất kỳ mô hình điều chỉnh nào trừ mô hình Contracting Triangle (CT) hoặc Expanding Triangle (ET).
 • Các sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần với các đường kênh giá AC và BD. Sự giao nhau của các đường kênh giá phải xuất hiện sau khi kết thúc sóng E. Các đường kênh giá phải hội tụ, chúng không thể song song nhau.
 • Một trong các đường kênh giá có thể nằm ngang (nên mô hình Contracting Triangle (CT) có thể là dạng Symmetrical Triangle, hoặc dạng Ascending Triangle hoặc dạng Descending Triangle).
 • Sóng E có thể là một Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ) hoặc Contracting Triangle (CT).
 • Sóng E phải ngắn hơn sóng D về giá và sóng E phải dài hơn 20% sóng D về giá (0.2D < E < D).
 • Hoặc sóng A hoặc sóng B phải là sóng dài nhất về giá. Sóng E phải kết thúc trong vùng giá của sóng A. Sóng E phải di chuyển trong hoặc gần với đường kênh BD.
http://vangsaigon.com/iupload/images/contrasos.png

Các biến thể của mô hình sóng Contracting Triangle (CT)

 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ đối xứng thì có dạng Contracting Triangle (CT) Symmetrical.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ trong đó AC nằm ngang (Horizonal) và BD hướng xuống (Descending) thì có Contracting Triangle (CT) Descending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ trong đó BD nằm ngang và AC hướng lên (Ascending) thì có Contracting Triangle (CT) Ascending.
 • Khi 2 đường kênh AC, BD hội tụ mà cùng chạy với hướng chếch lên hoặc chếch xuống thì có Contracting Triangle (CT) Running.
http://vangsaigon.com/iupload/images/contrasis.png

6.2. Mô hình Expanding Triangle

Mô hình Expanding Triangle (ET) rất ít phổ biến trong số các mô hình sóng Elliott. Trong mô hình này thì 2 đường kênh giá AC, BD mở rộng dần ra về phía bên phải.

http://vangsaigon.com/iupload/images/expandingt.png

Quy tắc của mô hình sóng Expanding Triangle (ET)

 • Tất cả 5 sóng A, B, C, D, E phải theo các mô hình Zigzag (ZZ), Double Zigzag (DZ) hoặc Triple Zigzag (TZ).
 • Sóng B phải ngắn hơn sóng C về giá nhưng dài hơn 40% sóng C về giá (0.4C < B < C). Các sóng A, B, C và D phải di chuyển trong hoặc gần với các đường kênh giá AC và BD. Sóng C phải ngắn hơn sóng D về giá nhưng dài hơn 40% sóng D về giá (0.4D < C < D).
 • Sóng A phải di chuyển trong hoặc gần trong đường kênh AC. Sự giao nhau của các đường kênh giá phải xuất hiện trước khi bắt đầu sóng A. Các đường kênh giá phải phân kỳ, chúng không thể song song nhau. Không có đường kênh giá nào nằm ngang.
 • Sóng E phải dài hơn sóng D và sóng D phải lớn hơn 40% sóng E về giá (0.4E < D < E). Hoặc sóng A hoặc sóng B là sóng ngắn nhất về giá. Sóng E phải di chuyển trong hoặc gần trong đường kênh BD.
http://vangsaigon.com/iupload/images/expanddzd.png

Mô hình Expanding Triangle (ET) không có các biến thể.

7. Kết luận

Qua bài viết trên, chúng tôi đã trình bày chi tiết cấu tạo của mô hình sóng điều chỉnh – cấu trúc quan trọng trong phương pháp sóng Elliott. Với những mô hình đa dạng trên, thật khó để nhận ra ngay lập tức được đó là mô hình gì. Vậy nên những nhà giao dịch lưu ý, luôn quan sát thật kỹ và cân nhắc theo dõi từng đợt sóng trong cấu trúc giá tổng thể để có thể áp dụng thành công!

Xem thêm: Cách kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott hiệu quả trong Forex

Để có thể tiệm cận hơn nữa thành công trong giao dịch ngoại hối, mời các trader cùng tham khảo Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu được Sinvest xây dựng và chia sẻ MIỄN PHÍ đến tất cả mọi người. Nhằm giúp các trader tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình giao dịch.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Mô hình sóng điều chỉnh trong Elliott là gì?

Mô hình sóng Corrective wave trong Elliott là các mô hình hình thành trong giai đoạn điều chỉnh giá của thị trường tài chính. Được xác định bởi những đợt giảm giá hoặc tăng giá ngắn hạn, những mô hình này giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá trong tương lai. Các mô hình sóng điều chỉnh thường được phân loại thành ba loại chính: mô hình Zig-zag, mô hình phẳng và mô hình tam giác. Mỗi loại mô hình sẽ có cách hình thành và xu hướng giá khác nhau, và nhà đầu tư cần phân tích và hiểu rõ để có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

2. Mô hình sóng Corrective wave trong Elliott được chia làm bao nhiêu loại?

Mô hình sóng điều chỉnh Elliott được chia thành 3 loại chính: mô hình zigzag, mô hình phẳng và mô hình tam giác.

3. Mô hình sóng điều chỉnh Elliott có tác dụng gì trong giao dịch tài chính?

Mô hình sóng điều chỉnh Elliott giúp các nhà đầu tư tài chính có thể đánh giá và dự đoán xu hướng giá của tài sản và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý hơn.

  5/5 - 12 bình chọn

  Trương Thặng

  Chào các bạn, tôi là Thặng Trương - một nhà giao dịch tham gia thị trường ngoại hối từ năm 2018. Hy vọng rằng tất cả các kiến thức và kinh nghiệm trong những năm qua tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các bạn.

  Cuối cùng: "Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn." Hãy luôn có một thái độ tích cực để bắt đầu một ngày tốt đẹp.

  Chúc các bạn giao dịch thành công!

  Chưa có bình luận

  Leave a Message

  Registration isn't required.
  By commenting you accept the Privacy Policy