Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, 2020
Trang chủ Phần 1: Các Dạng Biểu Đồ Phân Tích

Phần 1: Các Dạng Biểu Đồ Phân Tích

Các loại biểu đồ trong giao dịch Forex

Bài 1: Các loại biểu đồ trong giao dịch Forex

Biểu đồ là công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ trader nào theo trường phái phân tích kỹ thuật. Trong thị trường Forex, các trader thường sử dụng 3 loại biểu đồ: Biểu đồ đường...