Thứ Ba, Tháng Bảy 7, 2020
Trang chủ Phần 1: Những Mô Hình Giá Quan Trọng

Phần 1: Những Mô Hình Giá Quan Trọng

Bài 7: Mô hình Tam Giác (Triangle)

Điểm lại những mô hình giá đã học trong các bài trước, bạn nên xem lại trước khi bắt đầu bài học này:Mô hình Hai Đỉnh, Hai Đáy (Double Top, Double...

Bài 6: Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)

1. Mô hình Cờ Đuôi Nheo là gì?Mô hình Cờ Đuôi Nheo (tiếng Anh là Pennant) là mô hình giá được hình thành sau một xu hướng mạnh.

Bài 5: Mô Hình Hình Chữ Nhật (Rectangle)

Điểm lại các mô hình giá đã học ở các bài trước:Mô Hình Hai Đỉnh, Mô Hình Hai Đáy (Double Top, Double Bottom) Mô Hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders) Mô Hình Cái...

Bài 4: Mô hình Cái Nêm (Wedge)

1. Mô hình Cái Nêm là gì?Mô hình Cái Nêm (tiếng Anh là Wedge) là báo hiệu một sự tạm dừng xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng "hội tụ"...

Bài 3: Mô Hình Vai Đầu Vai (Head And Shoulders)

1. Mô hình Vai Đầu Vai là gì?Mô hình Vai Đầu Vai (tiếng anh là Head And Shoulders) là mô hình giá xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, báo hiệu...

Bài 2: Mô hình hai đỉnh, Mô hình hai đáy (Double Top, Double Bottom)

1. MÔ HÌNH HAI ĐỈNH - DOUBLE TOP1.1. Mô hình hai đỉnh là gì?Mô hình Hai Đỉnh (tiếng Anh là Double Top) là mô hình giá...

Bài 1: Mô hình giá là gì?

Chào bạn đến với bài học đầu tiên của Level 3: Phân Tích Kỹ Thuật - Nâng Cao.Sau khi trải qua thời gian dài tu luyện ở Level 2: Phân Tích...