Trang chủ Phần 1: Phân Tích Cơ Bản

Phần 1: Phân Tích Cơ Bản

Lớp học giao dịch Forex - ngoại hối miễn phí

Bài 6: Kỳ vọng của thị trường về tin tức và tác động của tin tức đối với tiền tệ

Không ai có thể dám chắc về việc thị trường sẽ phản ứng như thế nào với dữ liệu báo cáo và các sự kiện tin tức.Thực tế ngay khi các...
giao dịch ngoại hối miễn phí level 4

Bài 5: Nơi tìm kiếm tin tức và dữ liệu thị trường Forex

Bạn thử gõ tìm kiếm nhanh cụm từ "Forex + news" hoặc "Forex + data" để xem số lượng kết quả trả về từ các công cụ tìm kiếm là bao nhiêu.
Lớp học giao dịch Forex level 4

Bài 4: Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ

Có một số yếu tố tạo nên điểm mạnh hoặc điểm yếu cho các loại tiền tệ trong dài hạn và tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc giao dịch của bạn.
Lớp học giao dịch Forex level 4

Bài 3: Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường Forex

Những chính sách tiền tệ được các chính phủ và ngân hàng trung ương đưa ra để phục vụ cho những mục tiêu kinh tế.Các ngân hàng trung ương và chính...
Lớp học giao dịch Forex - ngoại hối miễn phí level 4

Bài 2: Lý do lãi suất là một vấn đề quan trọng với các Forex Traders

Lãi suất (Interest Rates) khiến cho thế giới ngoại hối luôn vận động.Nói theo một cách khác, thị trường ngoại hối được điều chỉnh bởi lãi suất toàn cầu.
Lớp học giao dịch Forex - ngoại hối miễn phí level 4

Bài 1: Phân tích cơ bản là gì?

Ở Level 1: Tổng quan về thị trường Forex, chúng ta đã được tìm hiểu qua một số kiến thức về phân tích cơ bản.Đến phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết để...