Thứ Sáu, Tháng Hai 28, 2020
Trang chủ Phần 3: Ảnh Hưởng Qua Lại Giữa Các Đồng Tiền

Phần 3: Ảnh Hưởng Qua Lại Giữa Các Đồng Tiền

Bài 6: Ảnh hưởng của Fixed Income Securities đến những chuyển động tiền tệ.

Ở bài trước, chúng ta đã nói về vai trò của sự chênh lệch tỷ suất lợi nhuận như một chỉ báo cho sự biến động giá của tiền tệ. Khi chênh...

Bài 5: Chênh lệch trái phiếu giữa hai quốc gia ảnh hưởng đến tỷ giá như thế nào?

Hiểu một cách đơn giản, sự chênh lệch trái phiếu thể hiện sự khác biệt lợi tức trái phiếu giữa hai quốc gia. Sự chênh lệch lợi tức tạo ra xu hướng...

Bài 4: Ảnh hưởng của lợi tức trái phiếu đến tiền tệ

Một trái phiếu thực chất như một "IOU" (viết tắt của I Own You) khi nó cần dùng để vay tiền. Khi chính phủ, thành phố hay các công ty đa quốc gia...

Bài 3: Mối quan hệ giữa USD và Dầu

Trong lịch sử, giá dầu có tương quan nghịch với giá của đồng Dollar Mỹ. Giải thích cho điều này, có 2 nguyên nhân sau: Giá dầu luôn được tính bằng đồng...

Bài 2: Dầu ảnh hưởng đến USDCAD như thế nào?

Trong bài học này, chúng ta sẽ đề cập đến một tài nguyên quý giá khác mà chúng ta hay gọi nó là "Vàng đen". Đó chính là DẦU THÔ. Chúng ta...

Bài 1: Vàng ảnh hưởng đến AUDUSD và USDCHF như thế nào?

Trước khi nói đến chi tiết mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ và vàng, trước tiên chúng ta hãy lưu ý rằng đồng Dollar và Vàng thường không thuận nhau.