Thứ Năm, Tháng Tư 9, 2020
Trang chủ Phần 3: Hỗ Trợ & Kháng Cự

Phần 3: Hỗ Trợ & Kháng Cự

Kênh giá là gì?

Bài 3: Kênh giá là gì? Cách vẽ kênh giá chính xác để xác định xu hướng và giao dịch hiệu...

1. Kênh giá là gì? Chúng ta đã biết cách vẽ trend line và cách trend line hỗ trợ cho giao dịch như thế nào. Nếu chúng ta giữ...
Trendline là gì?

Bài 2: Trendline là gì? Cách vẽ trendline chính xác để xác định xu hướng và giao dịch hiệu quả

Trendline là một công cụ kỹ thuật vô cùng phổ biến đối với các trader tuy nhiên phần lớn chúng ta sử dụng trendline sai cách, từ đó không phát huy hết được sức mạnh...
Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Bài 1: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance) là một trong những khái niệm quen thuộc nhất và được sử dụng nhiều nhất đối với các nhà phân tích kỹ thuật.