Thứ Sáu, Tháng Hai 28, 2020
Trang chủ Phần 4: Sóng Elliott

Phần 4: Sóng Elliott

Bài 4: Mối quan hệ giữa tỷ lệ Fibonacci và sóng Elliott

1. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Fibonacci Dãy số Fibonacci là dãy số bắt đầu với 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước.

Bài 3: Mô hình sóng điều chỉnh – Corrective wave

1. Mô hình sóng điều chỉnh là gì? Mô hình sóng điều chỉnh là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse). Để...

Bài 2: Mô hình sóng chủ – Impulse wave

1. Mô hình sóng Impulse là gì? Mô hình sóng Impulse được ký hiệu là IM. Mô hình sóng Impulse (mô hình sóng chủ) là mô hình sóng Elliott...

Bài 1: Sóng Elliott là gì?

1. Lịch sử ra đời lý thuyết sóng Elliott Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 - 15/1/1948). Ông là một kế toán viên chuyên nghiệp và là...