Thứ Sáu, 24 Tháng Chín, 2021
spot_img
Trang chủ Phần 4: Sóng Elliott

Phần 4: Sóng Elliott

Mối quan hệ giữa tỷ lệ Fibonacci và Eliot

Bài 4: Mối quan hệ giữa tỷ lệ Fibonacci và sóng Elliott

1. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Fibonacci Dãy số Fibonacci là dãy số bắt đầu với 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước. Từ quy luật đó ta có dãy Fibonacci: 0, 1,...
Mô hình sóng điều chỉnh - Corrective wave

Bài 3: Mô hình sóng điều chỉnh – Corrective wave

1. Mô hình sóng điều chỉnh là gì? Mô hình sóng điều chỉnh là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse). Để dễ phân biệt sóng điều chỉnh với sóng chủ, chúng...
Mô hình sóng chủ – Impulse wave

Bài 2: Mô hình sóng chủ – Impulse wave

1. Mô hình sóng Impulse là gì? Mô hình sóng Impulse được ký hiệu là IM. Mô hình sóng Impulse (mô hình sóng chủ) là mô hình sóng Elliott cơ bản, có 5 sóng, trong đó có 3 sóng...
Sóng Eliot là gì?

Bài 1: Sóng Elliott là gì?

1. Lịch sử ra đời lý thuyết sóng Elliott Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 - 15/1/1948). Ông là một kế toán viên chuyên nghiệp và là một tác giả người Mỹ.  Bằng việc...