Trang chủ Phần 4: Sóng Elliott

Phần 4: Sóng Elliott

giao dịch ngoại hối miễn phí level 3

Bài 4: Mối quan hệ giữa tỷ lệ Fibonacci và sóng Elliott

1. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ FibonacciDãy số Fibonacci là dãy số bắt đầu với 0 và 1, số tiếp theo bằng tổng 2 số liền trước.
giao dịch ngoại hối miễn phí level 3

Bài 3: Mô hình sóng điều chỉnh – Corrective wave

1. Mô hình sóng điều chỉnh là gì?Mô hình sóng điều chỉnh là mô hình gồm 3 sóng ngược xu hướng với mô hình sóng chủ (Impulse).Để...
Lớp học giao dịch Forex level 3

Bài 2: Mô hình sóng chủ – Impulse wave

1. Mô hình sóng Impulse là gì?Mô hình sóng Impulse được ký hiệu là IM.Mô hình sóng Impulse (mô hình sóng chủ) là mô hình sóng Elliott...
Lớp học giao dịch Forex level 3

Bài 1: Sóng Elliott là gì?

1. Lịch sử ra đời lý thuyết sóng ElliottLý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 - 15/1/1948). Ông là một kế toán viên chuyên nghiệp và là...