Thứ Sáu, 24 Tháng Chín, 2021
spot_img
Trang chủ Phần 5: 3 trường phái phân tích kinh điển trong thị trường Forex

Phần 5: 3 trường phái phân tích kinh điển trong thị trường Forex

 

Bài 4: Trường phái phân tích tâm lý thị trường là gì?

Phân tích tâm lý thị trường là gì? Phân tích tâm lý thị trường có tiếng Anh là Sentiment Analysis (viết tắt SA) Tất cả các nhà giao dịch Forex trong cộng đồng giao dịch toàn cầu sẽ luôn...

Bài 3: Trường phái phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ bản có tiếng anh là Fundamental Analysis (viết tắt FA). Bạn có biết rằng từ rất lâu rồi phân tích cơ bản được xem là phương pháp duy...

Bài 2: Trường phái phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA) là một trong ba trường phái phân tích kinh điển trong các thị trường tài chính như thị trường Chứng khoán, Forex, Future, ... Bài học này bạn sẽ...

Bài 1: 3 trường phái phân tích kinh điển trong thị trường Forex

Trong những phần trước của Level 1: Tổng quan thị trường Forex, bạn đã được học rất nhiều các khái niệm, các thuật ngữ về thị trường Forex. Đây là phần lý thuyết cuối cùng của Level...